Ett levande lantbruk

Ett levande lantbruk på Södertörn

På Hammarby Gård bedrivs ett av Södertörns största storskaliga spannmålsodlingar till livsmedel, foder och utsäde. Gården är även självförsörjande av allt hö- och ensilage till vintermånaderna till alla köttdjur, hästar i verksamheten och till inackorderade hästar.

Sedan många år tillbaka bedrivs även köttproduktion av hög kvalitet. Merparten av gårdens kött levereras till Stockholms bättre restauranger med högt ställda krav på både skötsel av djuren och hanteringen under och efter slakt.

Gårdens stutar vistas utomhus året runt - antingen hemma på gården eller på större strandbeten längs med skärgårdskusten.

Efter ca 2 år så är det dags för slakt på något av de mer småskaliga slakterier som numer finns i Stockholm med omnejd. Från och med våren 2012 kan du som privatperson även köpa Hammarby gårds nötkött. Kontakta vår samarbetspartner Ö-märkt direkt för mer information om aktuellt utbud.